Góp ý      

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
  Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 07 năm 2020
  Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Lê Thanh Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ
  Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2020
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
Liên kết 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn