Góp ý      

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
  TB kết quả Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I năm 2017
  Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Quản lý và khai thác Trang Thông tin điện tử trường chính trị
  TB mời viết bài Hội thảo khoa học cấp tỉnh An Giang năm 2017
  TB mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa"
Liên kết 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
Doanh trại Trung đoàn Bộ binh 932 khu vực Thạnh Huề, P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 07103.846097 - Fax: 07103.732015
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn