Góp ý      

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ
  Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 05 năm 2019
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019
  Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung và không tập trung, niên khóa 2019-2020
Liên kết 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn