Góp ý      
Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 05 năm 2019 Liên kết khai thác Phòng máy Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung và không tập trung, niên khóa 2019-2020 Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Thông báo về việc tiếp công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường
Liên kết 
Thông báo 
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ
  Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 05 năm 2019
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019
  Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung và không tập trung, niên khóa 2019-2020

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn