Góp ý      
Liên hệ
Địa chỉ email BGH và các Khoa Phòng


CÁC KHOA/ CHỨC VỤ

HỌ và TÊN

SĐT

Email

Trường Chính trị TP Cần Thơ

Doanh trại Trung đoàn Bộ binh 932 Khu vực Thạnh Huề, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

 

02923.846097

Fax 02923.732015

truongchinhtri@cantho.gov.vn

truongchinhtrict@gmail.com

Ban Giám hiệu

 

 

 

 Hiệu trưởng

Phùng Minh Hải

0917.557479

pmhai@cantho.gov.vn

P. Hiệu trưởng

Trần Thanh Bình

0903.985865

tranthanhbinh@cantho.gov.vn

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ánh Ngà

0909.904540

anhngatct@yahoo.com.vn

Khoa Lý Luận MLN,TT HCM

 

 

khoalyluanmln@cantho.gov.vn

Trưởng khoa

Phạm Thị Kim Oanh

0918.934447

ptkoanh@cantho.gov.vn

P. Trưởng khoa

Mai Trần Hải Đăng

0984.977306

maitranhaidang.tct@gmail.com

Khoa Xây dựng Đảng

 

 

xaydungdangct@gmail.com

Trưởng khoa

Lê Văn Điện

0917.165520

dienct83@yahoo.com.vn

P. Trưởng khoa

Trịnh Hồng Công

0907.404582

hongcong.hongcong@yahoo.com

Khoa Dân vận

 

 

khoadanvan.cantho@gmail.com

Trưởng khoa

Lưu Thị Lan

0919.345039

luuthilan@cantho.gov.vn

P. Trưởng khoa

Bùi Hải Dương

0986.513007

haiduongtctct@gmail.com

Khoa Nhà nước - pháp luật

 

 

khoannvapl@gmail.com

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Nụ

0918.035571

nguyenthinu@cantho.gov.vn

P. Trưởng khoa

Dương Hiền Trúc Lan

0918.363393

lanturtor@yahoo.com

Phòng Đào tạo

 

 

phongdaotaotctct@gmail.com

Trưởng phòng

Trần Thanh Hiển

0919.934299

hientt@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Võ Thị Thu Thuỷ

0919.008490

vttthuy@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Nguyễn Thành Nam

0919.565589

thanhnam@cantho.gov.vn

Phòng NC-KH-TT-TL

 

 

phongnckh.tctcantho@gmail.com

 Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thuận

0939.129168

thuannv@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Võ Văn Minh

0918.294986

vvminh@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Phạm Thị Thanh Hà

0908.137863

pttha@cantho.gov.vn

Phòng TC-HC-QT

 

 

phongtchcqt@cantho.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Văn Thêm

0913.781150

themlv@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Lê Thanh Thiết

0988.993389

thanhthiet@cantho.gov.vn

P. Trưởng phòng

Huỳnh Hải Đăng

0944.076006

hhd.tct.tpct@gmail.com


Thông báo 
  Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Quản lý và khai thác Trang Thông tin điện tử trường chính trị
  TB mời viết bài Hội thảo khoa học cấp tỉnh An Giang năm 2017
  TB mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa"
  Thông báo về việc viết bài đăng trên quyển Thông tin lý luận và thực tiễn số 03 năm 2017
Liên kết 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
Doanh trại Trung đoàn Bộ binh 932 khu vực Thạnh Huề, P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 07103.846097 - Fax: 07103.732015
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn