Góp ý      
Liên hệ
Địa chỉ email BGH và các Khoa Phòng


CÁC KHOA/ CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

SĐT

Email

Trường Chính trị TP Cần Thơ

17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 

0292.3824789

Fax 0292.3751345

truongchinhtri@cantho.gov.vn

truongchinhtrict@gmail.com

Ban Giám hiệu

 

 

 

Hiệu trưởng

Phùng Minh Hải

0917.557479

pmhai@cantho.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

Lê Văn Điện

0917.165520

ledientct@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Lê Thanh Hòa

0907.777678

Khoa Lý luận cơ sở

 

 

khoalyluanmln@cantho.gov.vn

Trưởng khoa 

Mai Trần Hải Đăng

0984.977306

maitranhaidang.tct@gmail.com

Phó Trưởng khoaKhoa Xây dựng Đảng

 

 

xaydungdangct@gmail.com

Trưởng khoa

Trần Thanh Hiển

0919.934299

hientt@cantho.gov.vn

Phó Trưởng khoa

Nguyễn Văn Thuận

0939.129168

thuannv@cantho.gov.vn

Khoa Nhà nước và pháp luật

 

 

khoannvapl@gmail.com

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Nụ

0918.035571

nguyenthinu@cantho.gov.vn

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

 

phongdaotaotctct@gmail.com

Trưởng phòng 

Nguyễn Thành Nam

0919.565589

thanhnam@cantho.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Bùi Hải Dương

0986.513007

haiduongtctct@gmail.com

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

 

phongtchcqt@cantho.gov.vn

Trưởng phòng

Dương Hiền Trúc Lan

0918.363393

lanturtor@yahoo.com

Phó Trưởng phòng

Huỳnh Hải Đăng

0944.076006

hhd.tct.tpct@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thu Thuỷ

0919.008490

vttthuy@cantho.gov.vn

 

Căn cứ theo Quyết định Số 01-QĐ/TCT ngày 16/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị về việc thành lập các khoa, phòng trực thuộc Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

 

 

 Thông báo 
  Quy chuẩn bài viết Hội thảo khoa học và quyển Thông tin Lý luận và thực tiễn
  Thông báo về việc tổ chức triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương, đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và doanh nghiệp NN trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021
  Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tập trung và không tập trung, niên khóa 2021-2022
Liên kết 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn