Đăng nhập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 1859/UBND-TH 16/07/2019 V/v tham mưu triển khai thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm Xem
2 1858/UBND-TH 16/07/2019 V/v tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố Xem
3 1857/UBND-NC 16/07/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch của uBND thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết số 12/NQ-CP và kết luận số 45-KL/TW Xem
4 1731/UBND 03/07/2019 V/v xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện (Nguyễn Trọng Ngọc) Xem
5 1721/UBND-TH 03/07/2019 V/v có ý kiến đối với vị trí Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cám gạo sấy khô xuất khẩu tại Tiền Giang Xem
6 1733/UBND 03/07/2019 V/v điều động đối với viên chức được chuyển giao Xem
7 158/BC-UBND 03/07/2019 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 đến ngày 20/6/2019 Xem
8 312/VP-TCD 03/07/2019 V/v hướng dẫn và gửi trả lại đơn Xem
9 1732/UBND-NC 03/07/2019 V/v nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận tại Công văn số 1265/UBND-NC ngày 21/5/2019 Xem
10 1735/UBND 03/07/2019 V/v triển khai áp dụng bảng mô tả vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và Môi trường Xem
11 1730/UBND-TH 03/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1580 ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân TPCT Xem
12 1729/UBND-TH 03/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân TPCT Xem
13 1728/UBND-TH 03/07/2019 V/v thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên Xem
14 1727/UBND-TH 03/07/2019 V/v xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cẩm, cư ngụ khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt Xem
15 1717./UBND-TH 03/07/2019 V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Xem
16 1716/UBND-TH 03/07/2019 V/v đăng ký tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2019 Xem
17 1715/UBND-TH 03/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Xem
18 1714/UBND-TH 03/07/2019 V/v triển khai thực hiện hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bệnh Dịch tả heo Châu phi Xem
19 301/TB-VP 27/06/2019 V/v thông báo kết luận của ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tại cuộc họp sơ kết công tác lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Thốt Nốt Xem
20 119/UBND-VP 16/01/2019 V/v hỗ trợ thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa Xem
21 117/UBND-VP 16/01/2019 V/v tổ chức thực hiện Công văn số 1215-CV/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Xem
22 118/UBND-VP 16/01/2019 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quận Thốt Nốt Xem
23 115/UBND-NC 16/01/2019 V/v đôn đốc, nhắc nhở triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Xem
24 23/VP 16/01/2019 V/v tham mưu đóng góp ý kiến dự thảo Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế Xem
25 114/VP-VP 16/01/2019 V/v báo cáo chuẩn bị phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Xem
26 110/UBND-VP 16/01/2019 V/v xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đã có danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn quận Thốt Nốt Xem
27 112/UBND-TH 16/01/2019 Doanh nghiệp tư nhân Ba Trà thuê đất có mặt nước chuyên dùng để kinh doanh xăn dầu tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt Xem
28 111/UBND-TH 16/01/2019 Công ty TNHH MTV Petro Minh Quang Phúc thuê đất có mặt nước chuyên dùng để kinh doanh xăn dầu tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt Xem
29 22/VP 16/01/2019 Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Xem
30 09/BC-UBND 16/01/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ Xem
31 94./QĐ-UBND 16/01/2019 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Năm, ngụ tại khu vực Phụng Thạnh 2, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ Xem
32 113/UBND-NC 16/01/2019 Kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Tường, phường Thuận Hưng Xem
33 109/UBND-TH 16/01/2019 Công tác vận động xã hội hóa an sinh xã hội năm 2018 Xem
34 108/UBND-XD 16/01/2019 Hạn chế lưu thông qua cầu Trà Bay trên đường tỉnh 921 Xem
35 03/QĐ-UBND 16/01/2019 V/v xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Thị Bích Loan- 15.000.000 đồng; Ngô Tuấn Thành 7.500.000 đồng) Xem
36 19/VP-NC 16/01/2019 V/v nhắc nhở gửi báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND quận tại Thông báo số 849/TB-VPUB ngày 28/12/2018 Xem
37 91/QĐ-UBND 15/01/2019 V/v công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng quận Thốt Nốt Xem
38 18/VP 15/01/2019 Góp ý điều chỉnh Phụ lục II Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 (lần 02) Xem
39 106/UBND-TH 15/01/2019 Báo cáo công tác chuẩn bị hàng hóa dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Xem
40 105/UBND-TH 15/01/2019 Triển khai thực hiện thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính Xem
41 104/UBND-TH 15/01/2019 Đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Xem
42 103/UBND-VP 15/01/2019 Xác định ranh mốc đất công tại nhà thông tin khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng Xem
43 17/VP 15/01/2019 Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND thành phố Xem
44 16/VP 15/01/2019 Triển khai, thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/012019 của UBND thành phố Xem
45 15/VP 15/01/2019 Tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 Xem
46 102/UBND-NC 15/01/2019 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định quy định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng (lần 2) Xem
47 101/UBND-XD 15/01/2019 Về việc danh mục công trình vốn sự nghiệp năm 2019 và phân bổ vốn đầu tư xây dựng công trình Xem
48 28/QĐ-UBND 15/01/2019 Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho phòng Y tế quận (2.400.000) Xem
49 100/UBND-TH 15/01/2019 V/v thống nhất cho UBND phường Thới Thuận tạm ứng kinh phí (200.000.000) Xem
50 99/UBND-TH 15/01/2019 V/v thống nhất cho UBND phường Thuận An tạm ứng kinh phí (180.000.000) Xem

  


Ủy Ban Nhân Dân quận Thốt Nốt
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3.851.200. Fax: 0292.3.851.849.
Email: thotnot@cantho.gov.vn; vpubndthotnot@cantho.gov.vn.