Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 03/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 16/03/2017
2 02/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 01/03/2017
3 79/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
4 01/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 06/02/2017
5 55/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Chất lượng công trình XD Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình 25/01/2017
6 31/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư 30/12/2016
7 30/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 30/12/2016
8 29/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. 29/12/2016
9 1381/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 1381/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng. 29/12/2016
10 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 15/12/2016
11 251 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công Ban Giám đốc Sở Xây dựng 12/12/2016
12 248 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Lần 6) 01/12/2016
13 239 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng 21/11/2016
14 336/TB-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Thông báo về việc công bố các thú tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục bành chính mói ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 01/11/2016
15 26/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 26/10/2016
16 106/QĐ-ĐUSXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc phân công trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 25/10/2016
17 211/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc phân công Ban Giám đốc Sở Xây dựng 02/10/2016
18 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu. 09/09/2016
19 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. 01/09/2016
20 832/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 479 |