Sở xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 10/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 11/07/2014
2 09/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 10/07/2014
3 63/2014/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014
4 50/2014/QH13 Quốc hội Luật Hoạt động xây dựng Luật Xây dựng 2014 18/06/2014
5 43/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh 06/06/2014
6 579/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 579/QĐ-BXD ngày 27/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 27/05/2014
7 576/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 576/QĐ-BXD ngày 26/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 26/05/2014
8 577/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 577/QĐ-BXD ngày 26/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 26/05/2014
9 08/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 23/05/2014
10 07/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. 20/05/2014
11 46/2014/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/05/2014
12 44/2014/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất 15/05/2014
13 45/2014/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014
14 06/2014/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra Thông tư liên tịch của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng. 14/05/2014
15 05/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 09/05/2014
16 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư liên tịch Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 25/04/2014
17 04/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. 22/04/2014
18 03/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 20/02/2014
19 02/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 12/02/2014
20 01/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 16/01/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 326 |