Sở xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 16/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. 23/10/2014
2 15/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 15/09/2014
3 10/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng . 15/09/2014
4 2250/BXD-VLXD Bộ Xây dựng Công văn Vật liệu xây dựng Hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng 14/09/2014
5 14/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng. 05/09/2014
6 13/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý - hóa xi măng. 29/08/2014
7 07/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 29/08/2014
8 08/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp. 29/08/2014
9 09/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. 29/08/2014
10 06/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 27/08/2014 của Bộ Xây dựng quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 27/08/2014
11 12/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Phát triển đô thị Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. 25/08/2014
12 11/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. 25/08/2014
13 1469/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Vật liệu xây dựng Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 22/08/2014
14 05/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. 21/08/2014
15 04/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL. 21/08/2014
16 01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư liên tịch Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 21/08/2014
17 80/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
18 977/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng. 30/07/2014
19 976/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 30/07/2014
20 10/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 11/07/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 352 |