Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 62/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 01/07/2016
2 79/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 01/07/2016
3 22/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 01/07/2016
4 16/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 30/06/2016
5 17/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 30/06/2016
6 18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 30/06/2016
7 14/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 30/06/2016
8 15/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 30/06/2016
9 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 30/06/2016
10 21/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 30/06/2016
11 19/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 30/06/2016
12 12/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. 29/06/2016
13 11/2016/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng. 29/06/2016
14 13/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 29/06/2016
15 15/2016/TTLT-BTTT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Hướng dẫn việc quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 22/06/2016
16 24a/2016/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Về quản lý vật liệu xây dựng 05/04/2016
17 10/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 10/03/2016
18 06/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số ngày của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 10/03/2016
19 05/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 10/03/2016
20 09/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 10/03/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 448 |