Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 06 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng 12/01/2018
2 01/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Phát triển đô thị Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 05/01/2018
3 14/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 28/12/2017
4 13/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 08/12/2017
5 12/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị 30/11/2017
6 160 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công bổ sung nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Xây dựng 23/10/2017
7 11/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình 16/10/2017
8 10/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khoa học công nghệ và Môi trường Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 29/09/2017
9 81/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 17/07/2017
10 09/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 05/06/2017
11 08/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hạ tầng kỹ thuật đô thị Thông tư Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017
12 07/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 15/05/2017
13 53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
14 06/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khoa học công nghệ và Môi trường Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 25/04/2017
15 05/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 05/04/2017
16 04/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình 30/03/2017
17 03/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 16/03/2017
18 02/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 01/03/2017
19 79/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
20 01/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 06/02/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 496 |