Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1025/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 03/04/2015
2 32/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 25/03/2015
3 01/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 20/03/2015
4 522/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Vê việc thu hồi chủ trương và bãi bỏ Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Hưng Thạnh (lô 5C), phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 10/03/2015
5 653/Q Đ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú I, khu đô thị Nam Cân Thơ, phường Hưng Phú va Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ(Trung t âm thương mại và phức hợp -Cần Thơ Center-3,29ha) 03/03/2015
6 121/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015. 30/01/2015
7 272/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú I (Lô số 3A), khu đô thị Nam Cân Thơ, phường Hưng Phú va Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 16/01/2015
8 37/CT-TTg Thủ tướng Chỉ thị Khác Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 30/12/2014
9 20/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. 29/12/2014
10 21/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 29/12/2014
11 19/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 19/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. 10/12/2014
12 19 /2014/NQ-HĐND UBND TP Nghị Quyết Khác Quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở 05/12/2014
13 18/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ. 26/11/2014
14 17/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 18/11/2014
15 32/2014/TT-NHNN Bộ, ngành khác Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 18/11/2014
16 16/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. 23/10/2014
17 15/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 15/09/2014
18 10/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng . 15/09/2014
19 2250/BXD-VLXD Bộ Xây dựng Công văn Vật liệu xây dựng Hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng 14/09/2014
20 14/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng. 05/09/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 367 |