Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 15/12/2016
2 251 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công Ban Giám đốc Sở Xây dựng 12/12/2016
3 248 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Lần 6) 01/12/2016
4 239 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng 21/11/2016
5 336/TB-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Thông báo về việc công bố các thú tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục bành chính mói ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 01/11/2016
6 26/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 26/10/2016
7 106/QĐ-ĐUSXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc phân công trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 25/10/2016
8 211/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc phân công Ban Giám đốc Sở Xây dựng 02/10/2016
9 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu. 09/09/2016
10 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. 01/09/2016
11 832/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
12 837/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
13 838/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
14 836/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
15 835/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
16 833/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
17 834/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Hạ tầng kỹ thuật đô thị Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 29/08/2016
18 62/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 01/07/2016
19 79/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 01/07/2016
20 22/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 01/07/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 470 |