Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 24a/2016/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Về quản lý vật liệu xây dựng 05/04/2016
2 10/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 10/03/2016
3 06/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số ngày của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 10/03/2016
4 05/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 10/03/2016
5 09/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 10/03/2016
6 07/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 10/03/2016
7 08/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. 10/03/2016
8 04/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 10/03/2016
9 03/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 10/03/2016
10 02/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 15/02/2016
11 01/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 01/02/2016
12 14/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Sở Xây dựng 18/01/2016
13 09/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015. 11/01/2016
14 11/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 30/12/2015
15 10/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 30/12/2015
16 09/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số ngày của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 29/12/2015
17 08/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết điịnh số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. 29/12/2015
18 1376/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 30/11/2015
19 1373/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 25/11/2015
20 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng. 16/11/2015
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 433 |