Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 76/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 10/09/2015
2 33/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) 10/08/2015
3 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Hoạt động xây dựng Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
4 56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
5 1532/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất lô K, thuộc QHCT XD tỷ lệ 1/500 KDC lô số 13A, KĐT Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TPCT 28/05/2015
6 1484/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư ấp Hưng Thạnh2, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
7 1485/UĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
8 1486/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
9 1474/UB-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Mở- rộng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy(Kho 301), Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 22/05/2015
10 46/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015
11 44/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kiến trúc - Quy hoạch Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015
12 45/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015
13 33/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 30/04/2015
14 38/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
15 37/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 22/04/2015
16 04/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 03/04/2015
17 1025/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 03/04/2015
18 02/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 02/04/2015
19 32/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 25/03/2015
20 01/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 20/03/2015
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 401 |