Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 33/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) 10/08/2015
2 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Hoạt động xây dựng Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
3 56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
4 1532/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất lô K, thuộc QHCT XD tỷ lệ 1/500 KDC lô số 13A, KĐT Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TPCT 28/05/2015
5 1484/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư ấp Hưng Thạnh2, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
6 1485/UĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
7 1486/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
8 1474/UB-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Mở- rộng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy(Kho 301), Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 22/05/2015
9 46/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015
10 44/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kiến trúc - Quy hoạch Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015
11 45/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015
12 33/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 30/04/2015
13 38/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
14 37/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 22/04/2015
15 04/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 03/04/2015
16 1025/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 03/04/2015
17 02/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 02/04/2015
18 32/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 25/03/2015
19 01/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 20/03/2015
20 19/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 12/03/2015
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 400 |