Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 18/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ. 26/11/2014
2 17/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 18/11/2014
3 32/2014/TT-NHNN Bộ, ngành khác Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 18/11/2014
4 16/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. 23/10/2014
5 15/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 15/09/2014
6 10/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng . 15/09/2014
7 2250/BXD-VLXD Bộ Xây dựng Công văn Vật liệu xây dựng Hướng dẫn áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng 14/09/2014
8 14/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng. 05/09/2014
9 13/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý - hóa xi măng. 29/08/2014
10 07/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 29/08/2014
11 08/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp. 29/08/2014
12 09/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. 29/08/2014
13 06/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Nhà ở và thị trường BĐS Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 27/08/2014 của Bộ Xây dựng quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 27/08/2014
14 12/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Phát triển đô thị Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. 25/08/2014
15 11/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. 25/08/2014
16 1469/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Vật liệu xây dựng Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 22/08/2014
17 05/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. 21/08/2014
18 04/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 21/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL. 21/08/2014
19 01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư liên tịch Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 21/08/2014
20 80/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 355 |