Sở xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 03/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 20/02/2014
2 02/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 12/02/2014
3 01/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 16/01/2014
4 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 27/12/2013
5 207/2013/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 11/12/2013
6 20/2013/TTLT-BXD-BNV Bộ, ngành khác Thông tư Phát triển đô thị Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 21/11/2013
7 188/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 20/11/2013
8 18/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 31/10/2013
9 19/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời. 31/10/2013
10 18/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 31/10/2013
11 17/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 30/10/2013
12 16/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 16/10/2013
13 121/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 10/10/2013
14 15/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 26/09/2013
15 14/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 19/09/2013
16 1515/QĐ-TTg Thủ tướng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 28/08/2013
17 13/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. 15/08/2013
18 11/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản. 31/07/2013
19 12/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 31/07/2013
20 84/2013/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Nhà ở và thị trường BĐS Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. 25/07/2013
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 306 |