Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM LIÊN HỆ


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1484/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư ấp Hưng Thạnh2, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
2 1485/UĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
3 1486/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 25/05/2015
4 1474/UB-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Mở- rộng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy(Kho 301), Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 22/05/2015
5 46/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chất lượng công trình XD Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015
6 44/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kiến trúc - Quy hoạch Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015
7 33/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 30/04/2015
8 38/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
9 37/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 22/04/2015
10 04/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 03/04/2015
11 1025/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 03/04/2015
12 02/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 02/04/2015
13 32/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 25/03/2015
14 01/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 20/03/2015
15 19/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 12/03/2015
16 522/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Vê việc thu hồi chủ trương và bãi bỏ Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Hưng Thạnh (lô 5C), phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 10/03/2015
17 653/Q Đ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú I, khu đô thị Nam Cân Thơ, phường Hưng Phú va Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ(Trung t âm thương mại và phức hợp -Cần Thơ Center-3,29ha) 03/03/2015
18 121/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015. 30/01/2015
19 272/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú I (Lô số 3A), khu đô thị Nam Cân Thơ, phường Hưng Phú va Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 16/01/2015
20 37/CT-TTg Thủ tướng Chỉ thị Khác Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 30/12/2014
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 379 |