Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 06 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 08/01/2019
2 3291/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ 12/12/2018
3 09/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 của Bộ Xây dựng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng. 15/11/2018
4 2949/UĐ-UBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định Về việc bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 12/11/2018
5 19/2018/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Quyết định Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước 08/11/2018
6 08/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 05/10/2018
7 08/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hoạt động xây dựng Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 05/10/2018
8 2417/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ 25/09/2018
9 04/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Văn bản khác Phát triển đô thị Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị. 13/09/2018
10 06/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Công văn Khác Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 13/09/2018
11 2286/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Quyết định Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Cần Thơ 05/09/2018
12 2044/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ 14/08/2018
13 06/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 08/08/2018
14 07/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng. 08/08/2018
15 117/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác quyết định về việc tiếp công nhân định kỳ và phân công công chức tiếp công dân 08/08/2018
16 100/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018
17 05/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 29/06/2018
18 1573/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ 20/06/2018
19 1042/QĐUBND UBND TP Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu tái định cư... 04/06/2018
20 04/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 20/05/2018
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 526 |