Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 195/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết địnhvề việc chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Sửa chữa trụ sở Viện Quy hoạch xây dựng. 05/08/2022
2 196/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Xây dựn 05/08/2022
3 192/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư . Công trình: Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Xây dựng 04/08/2022
4 193/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết Định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở Viện Quy hoạch xây dựng. 04/08/2022
5 2027/KH-SXD Sở Xây dựng Công văn Khác Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” 20/07/2022
6 610/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 13/07/2022
7 107/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết Định số 107/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 06 tổ chức 16/05/2022
8 99/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định số 99/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 02 cá nhân 10/05/2022
9 98/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định số 98/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 18 cá nhân 09/05/2022
10 93/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định số 93/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 01 cá nhân 05/05/2022
11 90/QĐSXD Sở Xây dựng Quyết định Vật liệu xây dựng Quyết Định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức 29/04/2022
12 02/QĐ-HĐCCKT Sở Xây dựng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định số 02/QĐ-HĐCCKT ngày 18/03/2022 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 18/03/2022
13 42/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng - Quyết định kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 02/03/2022
14 43/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lục hoạt động xây dựng 02/03/2022
15 35/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 23/02/2022
16 30/QD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Tp.Cần Thơ 16/02/2022
17 206/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định giá thiết bị Dự án: Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Ninh Kiều 18/11/2020
18 205/QĐSXD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 22 cá nhân 13/11/2020
19 204/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 6 tổ chức 12/11/2020
20 202/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân 09/11/2020
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 664 |