Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN VĂN BẢN PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SƠ ĐỒ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 81/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 17/07/2017
2 09/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Vật liệu xây dựng Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 05/06/2017
3 08/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Hạ tầng kỹ thuật đô thị Thông tư Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 16/05/2017
4 07/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 15/05/2017
5 53/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017
6 06/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khoa học công nghệ và Môi trường Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 25/04/2017
7 05/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 05/04/2017
8 04/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình 30/03/2017
9 03/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 16/03/2017
10 02/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kiến trúc - Quy hoạch Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 01/03/2017
11 79/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
12 01/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 06/02/2017
13 55/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Chất lượng công trình XD Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình 25/01/2017
14 01/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 06/01/2017
15 31/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư 30/12/2016
16 30/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Kinh tế xây dựng Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 30/12/2016
17 29/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. 29/12/2016
18 1381/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 1381/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng. 29/12/2016
19 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Nhà ở và thị trường BĐS Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 15/12/2016
20 251 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công Ban Giám đốc Sở Xây dựng 12/12/2016
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 488 |