Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 212 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 16/09/2019
2 213 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 16/09/2019
3 757/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kiến trúc - Quy hoạch Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 11/09/2019
4 754/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Phát triển đô thị Quyết định về việc ban hành kế hoạch lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/09/2019
5 751/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/09/2019 về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 06/09/2019
6 04/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 16/08/2019
7 751/2019/UBTVQH14 Quốc hội Nghị Quyết Khác Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch 16/08/2019
8 68/2019/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Khác Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019
9 1919/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ 09/08/2019
10 03/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Chất lượng công trình XD Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 30/07/2019
11 150 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 17/07/2019
12 626/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Khác Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/07/2019 về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng. 10/07/2019
13 02/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/07/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 01/07/2019
14 134 /QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Khác Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Xây dựng 01/07/2019
15 01/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Khác Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 28/06/2019
16 46/NQ-CP Chính phủ Nghị Quyết Khác Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 27/06/2019
17 82/2019/QH14 Quốc hội Nghị Quyết Khác Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội : Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 14/06/2019
18 456/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/05/2019 về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện 28/05/2019
19 456/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Kinh tế xây dựng Quyết định về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện 28/05/2019
20 398/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định Nhà ở và thị trường BĐS Quyết định số 398/QĐ-BXD ngày 22/05/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh 22/05/2019
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 561 |