Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Khác
    Hạ tầng kỹ thuật đô thị
    Vật liệu xây dựng
    Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
   Chất lượng công trình XD
   Hoạt động xây dựng
   Khoa học công nghệ và Môi trường
   Kinh tế xây dựng
    Nhà ở và thị trường BĐS
    Kiến trúc - Quy hoạch
   Phát triển đô thị
   Thanh tra

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 205/QĐSXD-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 22 cá nhân 13/11/2020
2 204/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 6 tổ chức 12/11/2020
3 202/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân 09/11/2020
4 201/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 tổ chức 09/11/2020
5 196/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 24 cá nhân 30/10/2020
6 195/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 9 tổ chức 30/10/2020
7 11/2020/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Chất lượng công trình XD Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ 29/10/2020
8 188/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 23 cá nhân 27/10/2020
9 187/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 28 cá nhân 21/10/2020
10 185/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 6 tổ chức 16/10/2020
11 184/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân 14/10/2020
12 182/QĐSXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 12 cá nhân 07/10/2020
13 181/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 10 tổ chức 02/10/2020
14 177/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 10 cá nhân 29/09/2020
15 176/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 9 tổ chức 28/09/2020
16 172/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 10 tổ chức 21/09/2020
17 171/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 9 cá nhân 17/09/2020
18 170/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 7 cá nhân 14/09/2020
19 169/QĐ-SXD Sở Xây dựng Quyết định Hoạt động xây dựng Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 1 tổ chức 11/09/2020
20 10/2020/QĐ-UBND UBND TP Quyết định Khác Quyết định Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản 09/09/2020
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 647 |