Đăng nhập
Email: sotttt@cantho.gov.vn


Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Cơ cấu tổ chức
   Viễn thông, Công nghệ thông tin
   Bưu chính - Viễn thông
   Báo chí - Xuất bản
   Tần số vô tuyến điện
   Thanh tra
   Công nghệ thông tin

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1312/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 25/05/2012
2 05/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính - Viễn thông Phân loại các dịch vụ viễn thông 18/05/2012
3 06/2012/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định Viễn thông, Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước 15/03/2012
4 33/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí - Xuất bản Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử 01/11/2011
5 26/2011/TT-BTTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, Công nghệ thông tin Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông 04/10/2011
6 83/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Bưu chính - Viễn thông Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông 20/09/2011
7 24/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 20/09/2011
8 72/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Báo chí - Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 23/08/2011
9 51/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Tần số vô tuyến điện Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện 27/06/2011
10 47/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Bưu chính - Viễn thông Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính 17/06/2011
11 43/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
12 25/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Bưu chính - Viễn thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 06/04/2011
13 02/2011/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Báo chí - Xuất bản Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 06/01/2011
14 110/2010/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Báo chí - Xuất bản Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ 09/11/2010
15 40/KH-UBND Uỷ ban nhân dân thành phố Kế hoạch Công nghệ thông tin Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 05/10/2010
16 49/2010/QH12 Quốc hội Luật Bưu chính - Viễn thông Luật Bưu chính 28/06/2010
17 55/2010/NÐ-CP Thủ tướng chính phủ Nghị định Bưu chính - Viễn thông Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 24/05/2010
18 41/2009/QH12 Quốc hội Luật Bưu chính - Viễn thông Luật Viễn thông 04/12/2009
19 42/2009/QH12 Quốc hội Luật Bưu chính - Viễn thông Luật Tần số vô tuyến điện 04/12/2009
20 50/2009/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 07/09/2009
  Trang: [1] [2] Hiển thị 1-20 / 29 |
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: 3A Nguyễn Trãi, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
Điện thoại: (0292) - 3811502     (0292) - 3899288      Fax: (0292) - 3811502
Website: http://sotttt.cantho.gov.vn