Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Viễn thám
   Tài nguyên biển và hải đảo
   Môi trường
   Tài nguyên nước
   Văn bản liên quan khác
   Đo đạc và Bản đồ
   Khí tượng thủy văn và BĐKH
   Địa chất khoáng sản
   Khoa học - Công nghệ
   Đất đai

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 36/2020/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định Địa chất khoáng sản Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020
2 588/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung-Meko, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 03 giếng khoan tại Xưởng sản xuất lông vũ, lô 28, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 19/03/2020
3 586/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Truyền tải điện Miền Tây Công ty truyền tải điện 4, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 01 giếng khoan tại Trạm biến áp 500kV Ô Môn, Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 19/03/2020
4 587/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần thủy sản NTSF, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 03 giếng khoan tại Nhà máy chế biến thủy sản, lô C3, C4, C5, Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 19/03/2020
5 590/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Thông báo Văn bản liên quan khác về việc thực hiện quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc phạm vi địa bàn thành phố Cần Thơ 06/03/2020
6 299/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước V/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico VN, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 04 giếng khoan tại Nhà máy Suntory Pepsico Cần Thơ, lô 2.19B, KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TPCT 21/02/2020
7 307/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước V/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 05 giếng khoan tại Nhà máy chế biến thủy sản, lô II-18B1, II-18B2, KCN Trà Nóc 2, phường Phước THới, quận Ô Môn, TPCT 21/02/2020
8 300/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Tài nguyên nước V/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất của Công ty CP Seavina, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 03 giếng khoan tại Nhà máy chế biến thủy sản, lô 16A-16, 16A-17, 16a-18, 16A-19, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TPCT 21/02/2020
9 18/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đo đạc và Bản đồ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
10 146/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Văn bản liên quan khác Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 17/01/2020
11 19/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định Đất đai Quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) 31/12/2019
12 24/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Văn bản liên quan khác Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/12/2019
13 23/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019
14 785/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Quyết định Văn bản liên quan khác Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 13/12/2019
15 91/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
16 730/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Quyết định Môi trường Phân công nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý chất thải cho các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 13/11/2019
17 19/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 08/11/2019
18 17/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định 30/09/2019
19 3001/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Thông báo Đất đai Về việc mời tư vấn nộp hồ sơ năng lực để tham gia thực hiện Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 09/09/2019
20 2992/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ Thông báo Địa chất khoáng sản Về tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ và số lượng phương tiện được phép đưa vào khai thác tính đến tháng 9/2019 06/09/2019
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 403 |