Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
    Đăng kiểm
    Bảo đảm an toàn giao thông
   Khoa học & Công nghệ
   Đào tao, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
   An toàn giao thông
   Pháp chế
   Giấy phép lái xe
   Đường bộ
   Tổ chức cán bộ
    Phương tiện Giao Thông vận Tải
   Vận tải và các dịch vụ liên quan
   khác
   Kết cấu hạ tầng giao thông
   Thanh tra
   Đường thủy
   giao thông vận tải

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 48/QĐ-TTCP Thanh tra chính phủ Quyết định khác Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 06/02/2018
2 01/CT-UBND UBND thành phố Cần Thơ Chỉ thị khác Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 11/01/2018
3 151/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định khác Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017
4 14/CT-UBND UBND thành phố Cần Thơ Chỉ thị khác về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 11/12/2017
5 40/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư giao thông vận tải Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ 09/11/2017
6 36/2017/TT- BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Đăng kiểm Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải 09/10/2017
7 29/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư giao thông vận tải Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. 01/09/2017
8 101/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Tổ chức cán bộ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
9 22/2017/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định giao thông vận tải Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 22/06/2017
10 Số: 20/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Kết cấu hạ tầng giao thông THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 21/06/2017
11 12/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Đường bộ Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017
12 06/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Đường bộ Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 28/02/2017
13 12/2016/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Đường thủy Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa 09/06/2016
14 46/2016/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định khác Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016
15 04/2016/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Kết cấu hạ tầng giao thông Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 04/04/2016
16 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Thông tư liên tịch Vận tải và các dịch vụ liên quan Hướng dẫn về việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch 23/03/2016
17 91/2015/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Bảo đảm an toàn giao thông Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 31/12/2015
18 51/2015/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định khác Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa 14/10/2015
19 52/2015/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Thanh tra Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải 24/09/2015
20 50/2015/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông Tư Kết cấu hạ tầng giao thông Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 23/09/2015
  Trang: [1] [2] Hiển thị 1-20 / 33 |