Liên kết sở, ngành 
Liên kết KCN 
Tin mặc định

(24/05/2012)

(01/04/2012)

(15/12/2011)

Sự kiện nổi bật 
Ðảm bảo hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp
Đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ Họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thống nhất giải pháp kỹ thuật tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên cổng Dịch vụ công quốc gia
Dự báo an ninh mạng 2022

Văn bản mới 


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: 02923.830773       Fax: 02923.830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn