Liên kết sở ngành 


Thông tin liên hệ:


Ban Quản lý khu chế xuất CN Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (84.710).3830773
Fax: (84.710).3830773
Email: banqlkcncx@cantho.gov.vn
Tin video 
Phim giới thiệu Cần Thơ
Phim phù sa (tiếng Anh)
Phim phù sa


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: 02923.830773       Fax: 02923.830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn