Liên kết sở ngành 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Tin video 
Phim giới thiệu Cần Thơ
Phim phù sa (tiếng Anh)
Phim phù sa


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: 02923.830773       Fax: 02923.830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn