Liên kết KCN 
Liên kết sở, ngành 
Xem tin
1 2 3 4 5 6
Đầu tư
CẦN MỘT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đưa thành phố Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chi tiết
Quy hoạch - Xây dựng
Sản xuất - Kinh doanh
Môi trường
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
Ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã diễn ra “Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường” vào nhằm triển khai các Nghị định, Thông tư mới có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu chế xuất vừa được ban hành và có hiệu lực.
Chi tiết
Thông tin khác
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
Ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã diễn ra “Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường” vào nhằm triển khai các Nghị định, Thông tư mới có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu chế xuất vừa được ban hành và có hiệu lực.
Chi tiết
Sự kiện nổi bật 
QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ: RÀ SOÁT LẠI ĐỂ CÓ ĐỊNH HƯỚNG HỢP LÝ
CẦN MỘT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
HỘI THẢO GIỚI THIỆU DỰ ÁN "TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM"
BÀI SỐ 07: NHỮNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH GỢI Ý PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
BÀI SỐ 06: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CON ĐƯỜNG ĐẦY GIAN NAN!
BÀI SỐ 5: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CON ĐƯỜNG ĐẦY GIAN NAN!
BÀI SỐ 4: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG NGHIỆP

Văn bản mới 
Thông tin đang cập nhật


Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cân Thơ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: (0710) 3830773       Fax: (0710) 3830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn