CƠ QUAN TRẢ LỜI
Nội dung câu hỏi:
Tôi có gplx hạng A1 bằng chất liệu PET nay tôi học thêm gplx hạng C nhưng đến ngày nhận bằng thì bên sở gtvt yêu cầu phải cung cấp thêm bản photo của gplx hạng A1 để bổ sung vào hồ sơ và hẹn 1 tuần sau mới nhận được bằng, tôi thắc mắc gplx hạng A1 với gplx hạng C không liên quan gì nhau thì tại sao phải làm vậy?
 
Trả lời:
Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ có nhận nội dung câu hỏi hỏi Anh Tiên tại email: tientrieuin@gmail.com qua trang thông tin điện tử với nội dung câu hỏi như sau: “Tôi có GPLX A1 PET nay học GPLX hạng C nhưng đến ngày nhận GPLX thì được yêu cầu cung cấp thông tin GPLX hạng A1 PET, tôi thắc mắc GPLX A1 và GPLX hạng C không liên quan gì nhau tại sao phải làm vậy” Trả lời: Kính gửi Anh Tiên, Căn cứ hướng dẫn tại điều 45 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 1. Mỗi người được cấp duy nhất 01 số quản lý giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. 2. Mỗi người được cấp 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET không thời hạn (hạng A1, A2, A3) và 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET có thời hạn (hạng A4, B1, B2, C, D, E và F). Cụ thể đối với trường hợp của Anh đã có GPLX hạng A1 theo mẫu vật liệu PET. cần phải cung cấp thông tin đối với GPLX hạng A1 để cơ quan quản lý khi tiến hành in GPLX hạng C có thể xử lý dữ liệu để GPLX hạng C và hạng A1 có cùng một số quản lý giấy phép lái xe theo quy định tại khoản 1 điều 45 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT. Nội dung này khi tiến hành tổ chức các kỳ sát hạch đều được sát hạch viên hướng dẫn cụ thể khi thông qua Quyết định tổ chức kỳ thi và hướng dẫn nội quy, quy trình sát hạch. Trân trọng kính chào!