Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Chỉ thị

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4/2014/CT-UBND 31/12/2014 v/v ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC khu dân cư, chung cư và nhà trọ
2 3/2014/CT-UBND 07/07/2014 V/v tăng cường công tác QLNN đối với một số ngành, nghề KD có điều kiện về ANTT
3 2/2014/CT-UBND 07/07/2014 V/v tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động VH và kinh doanh dịch vụ VH công cộng
4 1/2014/CT-UBND 17/01/2014 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
5 2/2013/CT-UBND 19/12/2013 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
6 1/2013/CT-UBND 11/06/2013 Về tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người
7 5/2012/CT-UBND 13/08/2012 Về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự
8 4/2012/CT-UBND 13/08/2012 Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
9 3/2012/CT-UBND 20/07/2012 Về quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn
10 2/2012/CT-UBND 13/03/2012 V/v huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 290 |