Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 15/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc quy định quản lý thu phí, lệ phí
2 14/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất.
3 13/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020
4 12/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu thành phố Cần Thơ
5 11/2015/QĐ-UBND 06/03/2015 Quyết định về ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ
6 10/2015/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc quy định mức thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7 9/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi
8 8/2015/QĐ-UBND 25/02/2015 Phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
9 7/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước
10 6/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1706 |