Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 12/2014/QĐ-UBND 23/10/2014 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
2 11/2014/QĐ-UBND 22/10/2014 Ban hành Quy ðịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương
3 10/2014/QĐ-UBND 21/10/2014 V/v Sửa đổi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành“Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ”
4 9/2014/QĐ-UBND 10/10/2014 V/v quy định số lượng, mức phụ cấp, tiền công đối với nhân viên thú y và nhân viên bảo vệ thực vật ở xã, phường, thị trấn
5 8/2014/QĐ-UBND 23/09/2014 Ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại
6 7/2014/QĐ-UBND 05/09/2014 Về việc hỗ trợ đầu tư
7 6/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 V/v quy định mức phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí
8 3/2014/CT-UBND 07/07/2014 V/v tăng cường công tác QLNN đối với một số ngành, nghề KD có điều kiện về ANTT
9 2/2014/CT-UBND 07/07/2014 V/v tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động VH và kinh doanh dịch vụ VH công cộng
10 5/2014/QĐ-UBND 23/04/2014 V/v tiếp tục chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến BĐS cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1679 |