Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 20/2015/QĐ-UBND 05/08/2015 Ban hành Quy định về phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2 19/2015/QĐ-UBND 24/07/2015 Ban hành Quy ðịnh về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống ðýờng bộ ðịa phýõng
3 18/2015/QĐ-UBND 14/07/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
4 17/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc
5 16/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
6 15/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc quy định quản lý thu phí, lệ phí
7 14/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất.
8 13/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020
9 12/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu thành phố Cần Thơ
10 11/2015/QĐ-UBND 06/03/2015 Quyết định về ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1711 |