Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.
2 4/2014/CT-UBND 31/12/2014 v/v ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC khu dân cư, chung cư và nhà trọ
3 23/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí
4 22/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v quy định mức giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5 21/2014/QĐ-UBND 03/12/2014 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước.
6 20/2014/QĐ-UBND 03/12/2014 Quy định tạm thời mức thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
7 19/2014/QĐ-UBND 24/11/2014 V/v ban hành Quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
8 18/2014/QĐ-UBND 24/11/2014 Về việc quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9 17/2014/QĐ-UBND 24/11/2014 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ
10 15/2014/QĐ-UBND 13/11/2014 Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1692 |