Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 5/2014/QĐ-UBND 23/04/2014 V/v tiếp tục chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến BĐS cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
2 4/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Về việc Quy định quản lý hoạt động khoáng sản
3 3/2014/QĐ-UBND 11/03/2014 Sửa đổi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực
4 2/2014/QĐ-UBND 21/02/2014 Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang
5 1/2014/CT-UBND 17/01/2014 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
6 1/2014/QĐ-UBND 02/01/2014 V/v Quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
7 33/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Sửa đổi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
8 32/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 Về việc quy định mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9 31/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
10 30/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1670 |