Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
 
Văn bản pháp quy mới ban hành

Năm ban hành:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 7/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước
2 6/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng
3 5/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
4 4/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố
5 3/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6 2/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
7 1/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.
8 4/2014/CT-UBND 31/12/2014 v/v ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC khu dân cư, chung cư và nhà trọ
9 23/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí
10 22/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 V/v quy định mức giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 1698 |