Văn bản pháp quy
VBPQ Mới ban hành
Chỉ thị
Quyết định
Theo vấn đề
Theo năm
Công báo TP Cần Thơ
CB Mới xuất bản
Theo năm
Theo số xuất bản
 
 
Công báo

Năm ban hành:
Số xuất bản:
Loại văn bản:
Nội dung:

 
STT Số/Ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 2538/QĐ-UBND 06/11/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. (Tiếp theo Công báo số 67 + 68)
2 2400/QĐ-UBND 06/11/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường, thành phố Cần Thơ. (Tiếp theo Công báo số 65 + 66)
3 2399/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận, thành phố Cần Thơ
4 2237/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Nâng cấp đô thị (Gói thầu số CP5-2, Dự án thành phần số 5)
5 2178/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ
6 2176/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (đoạn trên địa bàn huyện Thới Lai)
7 49/KH-UBND 25/09/2011 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2011 tại thành phố Cần Thơ
8 2154/QĐ-UBND 25/09/2011 Về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác bãi xe hai bánh tại phường Tân An, quận Ninh Kiều
9 2153/QĐ-UBND 25/09/2011 Về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác kinh doanh chợ Tân An tại phường Tân An, quận Ninh Kiều
10 2145/QĐ-UBND 25/09/2011 Về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-10 / 2732 |